Välkommen till Vitiligo Center

 

 

Vitiligo

Vitiligo är en förvärvad fläckvis förlust av pigmentceller i ytterhuden, som gör de drabbade områdena kritvita. Ibland är även hårfolliklarna drabbade. Det är ingen åkomma som förkortar livet, men kan hos vissa individer orsaka svårt psykiskt lidande och ge en påtagligt försämrad livskvalité. Åkomman har en komplex bakgrund och det finns flera undergrupper. Den vanligaste typen är den generaliserade som återfinns hos 1-2 % av alla människor, världen över. Mindre vanlig är den segmentella vitiligotypen, som följer utbredningen av ett sensoriskt nervsegment i huden och kännetecknas av att den endast uppträder på ena kroppshalvan.

 

1.  Generaliserad vitiligo (vitiligo vulgaris): Kan debutera i vilken ålder som helst, men oftast i tonåren. De vanligaste lokalisationerna är: runt munnen, ögonlocken, armhålor, händer, fötter, armbågar, knän och genitalt. Skador på huden kan starta en depigmentering. Hos ca. 10 % av patienterna kan man se en ärftlig bakgrund, medan man i flertalet fall inte kan påvisa något direkt anlag. Hos den vita rasen syns sjukdomen främst när den opigmenterade huden efter solning blir brun och kontrasterna blir tydliga. Fläckarnas utbredning ökar oftast sakta under årens lopp, men i enstaka fall kan spridningen ske snabbt inom några månader. Stress och stora bekymmer sätts relativt ofta ihop med en försämring. Hos vissa individer upphör spridningen och tillståndet förblir stabilt i många år. En viss återpigmentering kan även förekomma och är då i många fall är relaterad till ökad solning. Det är generellt svårt att förutsäga det framtida förloppet hos en enskild individ.

Orsak: Denna typ av vitiligo räknas till gruppen autoimmuna sjukdomar. Pigmentcellerna i överhuden attackeras och förstörs av en liten grupp egna vita blodceller och/eller dess produkter som binder till och skadar pigmentcellerna. En viss ökad benägenhet att utveckla även andra immunologiska (autoimmuna) sjukdomar föreligger.

Behandling: Ett stort antal behandlingar har under årens lopp föreslagits och använts mot vitiligo, vilket vittnar om svårigheten att hitta den ultimata kuren. Ingen har ännu kunnat bota grunden till sjukdomen, utan endast lindrat sjukdomsutbredningen. Medicinsk och UVB-behandling för att dämpa immunförsvarets attack bör i första hand prövas för att stoppa spridningen och försöka öka möjligheten till en återpigmenteringen. Viktigt är även att få hjälp med bra kosmetik. Operation (pigment cell transplantation) passar bra på mindre områden hos patienter med begränsad vitiligo som under flera år ej ökat i storlek.

2.    Segmentell vitiligo: Utvecklar sig halvsidigt inom 3-12 månader och sprider sig vanligtvis inte efter det. Är med största sannolikhet orsakad av substanser som produceras av det nervändslut där pigmentbristen uppstår. Hårfollikelpigmentcellerna i området drabbas vanligtvis också. 5-10 % av den totala poolen av vitiligopatienter hör till denna grupp, dvs. ca 1/1.000 individer i normalpopulationen. Denna typ av vitiligo har ingen autoimmun bakgrund eller känd ärftlighet i sig själv men kan i sällsynta fall ha en koppling till generaliserad vitiligo. Vid segmentell vitiligo är för närvarande den enda effektfulla behandlingen transplantation av kroppsegna pigmentceller.

3.    Piebaldism: Är en medfödd avsaknad av pigmentceller som drabbar ca 1/15.000 individer. Ofta lokaliserad till bålens framsida, mittsegmenten på armar och ben samt centralt i pannan (där håret också ofta är vitt). Piebaldism har ingen släktskap med vitiligo, utan beror på en migrationsdefekt hos pigmentcellerna under fosterstadiet. Detta resulterar i att vissa segment av huden blir opigmenterade. Piebaldism har inga autoimmuna komponenter och skall ej behandlas med konventionella vitiligomediciner eller UVB-behandling. Piebladism svarar däremot vanligtvis mycket bra på transplantationsbehandling med kroppsegna pigmentceller, vilket rekommenderas.

 

På International Vitiligo Center konsulterar och behandlar vi vitiligo och andra typer av medfödda eller förvärvade pigmentförluster. Det finns ett stort antal orsaker till att man kan förlora pigment och det behövs en noggrann konsultation (undersökning) för att kunna fastställa vilken form av pigmentförlust det är och vilken typ av behandling som har bäst chans att lyckas i en specifik individ. Det går inte att ge några behandlingsråd utan föregående undersökning. En konsultation kostar 900 kr och tar ca 20 minuter.  Vi är världsledande på transplantations-området och har även den absolut senaste utrustningen för targeterad (fokuserad) UVB behandling. Vi har konsultationer varje tisdag och de övriga dagarna har vi behandlingar.

 

Tid för konsultation bokas på (just nu är verksamheten under rekonstruktion och vi har tyvärr begränsade möjligheter att besvara e-mail):

E-mail tidsbokning@vitiligocenter.eu eller

Telefon 08-xx xxx xx.

 

För mer information om behandlingar, forskning etc. se under de andra flikarna med engelsk text!

 

 

 

Information om specialkompentensen på vårt center

 

Dr Mats J Olsson, har över 25 års erfarenhet av transplantationsbehandlingar inom pigmentrubbningsområdet. Vid sin tid på Uppsala Universitetssjukhus och Yale University i USA utvecklat Dr Olsson olika hud/ hudcellstransplantationsmetoder för reparation av pigmentbortfall  i huden, ss  vitiligo och piebaldism. Dessa metoder är idag internationell standard. Dr Olsson är författare till ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker inom vitiligobehandling och forskning. Bland annat boken Surgical Management of Vitiligo som gavs ut 2007 av Blackwell Publishing och fick utmärkelsen årets bästa dermatologiska faktabok. Dr Olsson är den enda i världen som skrivit en doktorsavhandling om transplantationsbehandling av pigmenteringsrubbningar och en av ytterst få i världen som skrivit en avhandling i ämnet vitiligo. Dr Olsson är medlem i International Pigment Cell Society och sitter i styrelsen för European Vitiligo Task Force som bland annat jobbar med ”Vitiligo Global Issues Consensus”.

 

 

 

 

 

Efter mer än 25 år inom området kan vi Vitilgo och vet hur man lämpligast behandlar den!

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Headlines »

Vitiligoförbundets årsdag

Lördagen den 24 maj 2014 är det dags igen för det årliga Vitiligomöte i Stockholm. Dr Mats J Olsson kommer att vara på plats med sin amerikanske kollega Prof. Richard Sprits. Vi har inlett ett stort forskningssamarbete med Colorado Universitet som syftar till att förstå vilka gener som ligger till grund för sjukdomen och därigenom i förlängningen kunna erbjuda mera precisa och effektiva behandlingar. Alla patienter som kommer till mötet/årsdagen kommer att erbjudas att deltaga i studien. Provet tas genom ett enkelt salivprov och det är inga kostnader kopplade till ett deltagande. Prof. Spritz kommer också att föreläsa om vad forskningen har givit hittills. För mer information se länk till Vitiligoförbundet nedan!

 

Headlines »
Verksamheten

 

Headlines »
Behandling

Ny behandlingsutrustning: International Vitiligo Center är först i europa med att ta in den nya targeterade (fokuserad) UVB-appartaten för effektiv behandling av generaliserad vitiligo.

 

 

 

Länkar:

 

Vitiligoförbundet

 

 

 

 

International Vitiligo Center

 

 

Internationellt centrum för Vitiligo & Piebaldism med klinik för transplantation och ljusbehandling: Stockholm, Uppsala, Västerås, Sverige